Barmer Forsamlingshus i vejkryds

Barmer

Området ved landsbyen Barmer indbyder til at se nærmere på bygninger, veje og markarealer. På den måde kan man nemlig opdage, hvordan landbolivet har set ud gennem tiderne.

I lavningen, i den nordvestlige del af Sebber Sogn, finder man den lille by Barmer. Fra bakkerne er der smuk udsigt over landbrugslandet og markerne ved Limfjorden. ”Barna-myræ” var det navn, byen fik i middelalderen. ”Myræ” betyder mose, fordi byen ligger i et vandrigt område.

I middelalderen hørte gårdene i Barmer til Vitskøl og Sebber Klostre. Derfor er der to gårde i Barmer, der hedder Munkgårde.  En historie fortæller, at munkene i Vitskøl gravede en hemmelig gang uden for byen, gennem bakkerne, direkte til nonnerne i Sebber Kloster.

Da kun få af gårdene, efter landboreformerne, blev flyttet uden for landsbyen, har Barmer stadig bevaret sine snørklede veje. Som besøgende får man indtryk af, hvordan den gamle landsby så ud med flere sideveje, smågårde og huse i en stjerneformation. Gennem byen løber også en lille, idyllisk bæk. Uden for forsamlingshuset er der opstillet borde og bænke, hvor store og små kan slå sig ned.

På Waar Hovedgård, der ligger midt i Vår Ådal, driver ejerne i dag Bed & Breakfast og udlejer festlokaler. De tilbyder også historiske rundvisninger med spøgelseshistorier, og sælger antikke møbler og kuriosa.

Da Waar Hovedgård stod færdigt i 1590, var det en af de største herregårde i Nordjylland med 3 fløje og 3 etager, tårn, voldgrav og vindebro. Senere blev voldgravene sløjfet til fordel for en stor have. Indtægtskilderne var i mange år færgefarten fra Staun til Attrup i Hanherred, fiskeriet og kvægbruget. I dag kan man stadig se den lade, hvor de rejsende kunne sove, når de ventede på færgen. I nyere tid boede den danske forfatter Knuth Becker på hovedgården, hvorefter den i 1977 blev renoveret, og to naboejendomme blev lagt til.

En anden gård, i nærheden af Barmer, er den stråtækte gård fra 1777, Springbakgård, som er indrettet som økologisk overnatningssted og hø-hotel, med adgang til ride-, vandre- og cyklestier. Gården drives økologisk med krondyr, får og heste, og ligger tæt ved vandløb, damme og huler i skoven. Der er indrettet to lejligheder i gårdens tidligere stalde.

Ønsker du at læse mere om de to gårde, kan du gøre det her:

Springbakgaard: http://www.visitaalborg.dk/springbakgaard-oekologiske-bed-breakfast-gdk646804
Waar Hovedgaard: http://www.visitaalborg.dk/waar-hovedgaard-gdk596021