Bislev med kirke og japanske kirsebærtræer

Bislev

Den stærke krøbling Tordenkalven er et af motiverne i den glasskulptur, der står midt i landsbyen Bislev. Johannes V. Jensen fortæller i sine Himmerlandshistorier om, hvordan Tordenkalven som ung kom til skade ved arbejde på herregården Lundbæk ved Bislev.

En større landsby med mange skoler

Som en af fjordlandets større landsbyer ligger Bislev midt i et smukt kuperet område.

Byen havde omkring 1890 hele 3 skoler. Rester af mure og sten fra Bislev Hovedskole kan stadig ses midt på den nuværende skoles legeplads. Foruden hovedskolen oprettede Baronen fra Lundbæk en privat pogeskole, og de velstående gårdmænd startede en friskole, hvor deres børn kunne undgå at blive smittet med tuberkulose af børn, der levede under dårligere boligforhold.

I dag er skolen, børnehaven og fritidsordningen kommet under samme tag i Bislev Landsbyordning, og Hovedgården Lundbæk huser Nordjyllands Landbrugsskole med over 200 elever om året.

Lundbæk Hovedgård

Det gamle herresæde Lundbæk Hovedgård, som ligger helt ned mod fjorden, kan dateres helt tilbage til 1490, hvor det hørte ind under Vitskøl Kloster. Gennem voldgraven ved hovedbygningen løber Nørrevad Bæk. Tæt ved har Lundbæk Mølle ligget siden 1500-tallet, og har gennem mere end 400 år malet korn. Fra begyndelsen af 1900-tallet til 1997, blev der produceret elektricitet til godsets drift og til en smedje. Landbrugsskolen har i de senere år opført en ny bygning for at beskytte møllen, og ønsker at genoptage en mini-produktion af el til undervisningsbrug ved at indvinde vand fra bækken.

Aktivt foreningsliv og mejerier

Bislev har et aktivt foreningsliv med borgerforening, idrætsforening, FDF-gruppe for børn og seniorklub for de ældre. Et nyt og moderne forsamlingshus, kaldet ”Aktivitetshuset” kan lejes af private og foreninger. Huset er opført via midler fra fonde og en vellykket indsamling blandt borgerne.

Uden for byen ligger byens største virksomhed, Bislev Mejeri, med 150 medarbejdere. Mejeriet producerer salatost, og er ejet af Arla Foods. I den tidligere mejeribygning, midt i Bislev, bor i dag en keramiker, som efter aftale giver rundvisninger i sit værksted.

Ønsker du at læse mere, kan du gøre det her:

http://bislev.dk/

http://www.visitaalborg.dk/lundbaek

http://www.visitaalborg.dk/ole-glerup-keramik