VisitAalborg
Farstrup tilkørselsvej med byskilt

Farstrup

Farstrup, som ligger midt i Vår Ådal, er af de større byer i fjordlandet. Omkring byen er et meget kuperet terræn med dale, skrænter og bakker. Farstrup har en lille smule af det hele, med egen købmand og mange idrætsrelaterede aktiviteter.

Terrænet omkring Fastrup og Bavnehøjstien

Omkring byen er et meget kuperet terræn med dale, skrænter og bakker. Fra Vårvej er der en vandresti op til Bavnehøj, 48 meter over havet, hvorfra der er udkig over det bakkede morænelandskab. Her midt i landbrugslandet er der måske begravet en høvding fra bronzealderen i den største af de fire høje.

Du kan læse mere om stierne i og omkring Farstrup her:

http://www.natur-vesthimmerland.dk/Artikler/Folder

Farstrup en central by for oplandet

Farstrup, som ligger midt i Vår Ådal, er af de større byer i fjordlandet. Byen har gennem de seneste 100 år haft centrale funktioner for oplandet, og status som byzoneby med skole, byggegrunde og en sportshal. I hallen og på sportspladsen er der mange aktiviteter under idrætsforeningen og boldklubben med god opbakning fra lokalsamfundet og lokale sponsorer.

Forsamlingshuset ”Huset”, der danner i dag ramme om mange aktiviteter. ”Huset” har også for mange år siden været skolestue med kakkelovnen henne i hjørnet, hvor drengene dengang svitsede deres bussemænd i ovnen og havde gymnastik i samme lokale.

Soldat trodsede romernes ordrer og gav navn til kirken

Farstrup Kirke er, som mange af landets kirker, bygget omkring år 1100. Den fik i 1473 navnet St. Mauritii og hans Staldbrødres Kirke. St. Mauritii var en romersk katolsk soldat, og senere helgen fra 300-tallet, der trodsede romernes ordre for sin tro på Gud, og derpå mistede livet. I middelalderen var kirken ejet af Waar Hovedgaard.