Kølby Lergravshytte

Kølby

Historien bag Maarbjerg og området nord for Kølby

Der er flere spændende historier knyttet til området ved Kølby, der ligger omgivet af marker og gravhøje, og hvor der i mange år har været gravet kalk. Nord for byen er der fundet grubehuse fra vikingetiden, som helt eller delvist har været gravet ned i jorden, sammen med keramik og dyreknogler.

Fra Bollerupvej kan man følge en afmærket rute ud mod højen Maarbjerg, også kaldt Mariebjerg. Hertil valfartede folk i middelalderen. Nærmere bestemt til den hellige Marie Kilde, for at blive helbredt af kildens vand.

Ifølge gamle fortællinger bor vættekongen Gribsius og dronning Tryne inde i bakken. Sammen har de en søn og en datter og flere umådeligt rige, underjordiske undersåtter. I fuldmånens skær danser troldene på højen og lufter deres guld. Det er dog aldrig lykkedes noget menneske at tilrane sig bare en smule af kostbarhederne.

Våde enge med møller

Fremme i nyere tid har beboerne i Kølby primært levet i og med det flade land. Et større vådområde fra Kølby ud mod fjorden og Dybvad å, blev afvandet i 1940’erne ved manuelt arbejde, og opkøbt til landbrugsjord for 100 bønder. Området ejes i dag af en håndfuld landmænd. På de vindomsuste enge producerer flere vindmøller vedvarende energi.

Kridtgrave omdannet til grønne områder

De gamle kridtgrave i Kølby er er nu omdannet til rekreative grønne områder. Er man på opdagelse, må man gerne benytte Lergravshytten. En overdækket pavillon, hvor man kan tænde bål, nyde sin medbragte mad og børnene kan boltre sig på legepladsen ved siden af.

På pladsen ved hytten har der tidligere været en mergelgrav med lerholdig jord. De grønne anlæg i byen har været etableret siden 60’erne og bliver brugt som samlingspunkter for byens borgere.