Sebbersund med færgeleje

Sebbersund

Færgested og fiskeri

I Sebber, ved indsnævringen mellem Nibe og Halkær Bredning, ligger en gammel fiskerby. Som besøgende kan man, også i dag, se fritidsfiskernes net og ruser, som hænger til tørre. Sild var i årene fra 1500-1820 en stor eksportvare til Østersø-området og en god indtægtskilde for godsejere og fiskere. Eventyret fik dog ende, da en stormflod i 1825 brød digerne ud til Nordsøen, så saltbalancen i fjorden ændrede sig.

Mødested før og nu

”Kulturbrugsen” er et åbent samlingssted for alle fastboende, sommerhusgæster og turister i området. I huset formidles områdets historie, samt styrker medborgerskabet hos de lokale børn og unge.

På en plads lige uden for byen har en gruppe rekonstrueret en vikingeboplads, hvor besøgende kan få et indblik i vikingetidens historie. Sebbersund har helt tilbage i oldtiden været en vigtig handelsplads for Limfjorden og knudepunkt for sejllads til Norge og England.

På gåben til bjerget eller golfhullerne

Skilte med indtegnede ruter og historisk information viser vej rundt i sommerhusområdet vest og nord for byen. Turen starter på legepladsen midt i byen, går forbi Navet, og op til Skt. Nikolaj Bjerg, hvor man kan nyde den imponerende udsigt til alle sider.

Er man til golf, er der adgang for alle på plug and play-banen i Sebber Kloster Golf, eller mod betaling på 18 hullers banen, der er anlagt med en fantastisk udsigt til fjorden og grønne skovarealer.

Sebber Kloster og kirken ved siden af

8 nonner fra Benediktiner ordenen boede i 1100-tallet ved Sebber Kirke. Hovedbygningen var avlsgård og husede forpagteren. Siden 1955 har kirken og gården været familieejet og drives i dag som hotel og konferencested med mulighed for bryllupper, firmaarrangementer eller familiesammenkomster, ofte med golfbanerne som omdrejningspunkt.

Hvis du ønsker at lære mere om Sebber Kloster, naturstierne eller vikingebyen, kan du gøre det her:

https://www.visitaalborg.dk/aalborg/planlaeg-din-tur/sebbersund-vikingeby

http://sebbersund.dk/i-naturstier.html

http://sebberkloster.dk/