De røde fiskerhuse i Staun

Staun

En landsby, der lever med naturen

I middelalderen hørte bønder og fiskere under Waar Hovedgaard, der var avlsgård for munkene i cistercienserklosteret i Vitskøl. Efter landboreformerne blev mange af gårdene liggende inde i landsbyen. De små gårde kan derfor stadig ses i dag, ligesom et væld af store og små jordlodder rundt om byen.

Det gamle fælles frysehus i Staun står også fint bevaret, fra tiden inden fryseren blev hver mands eje.

Fra sportspladsen midt i byen, hvor der er pavillon, legeplads og toilet, kan man følge to naturstier. Langs ruten har borgere fra byen sat fuglekasser op til små sangfugle, flagermus, rovfugle samt pindsvineboliger.

Livet i fjorden fra kajak, robåd eller jolle

Fra landsbyen er der åbent udsyn til Limfjorden og bådelaugets redskabsskure. De fine røde huse lyser op i vandlinjen og giver også læ for naturelskere, der kommer der til fra vandsiden.

For havkajak-entusiaster, roere og sejlere er kysten og havnen i Staun et velegnet udgangspunkt. Ved Staun og mod vest ved Bollerup er der indrettet primitive overnatningspladser i de røde fiskerhuse og i shelters.

Svømmende køer og fugleliv

I Limfjorden ligger flere mindre holme og småøer. Ud for Staun ligger Hornsgård, Waar og Kyø Holme. Indtil 1970’erne blev kreaturerne om sommeren fragtet dertil for at komme på græs. Landmanden satte en båd i vandet og lod køerne svømme ved siden af. Køerne pustede maven op, så de kunne holde sig flydende og bevæge sig frem i vandet.

Fjorden er mange steder lavvandet. De mange små rev giver mulighed for at opleve fuglelivet. For at beskytte fuglene er det dog forbudt at gå i land på de små holme i yngleperioden fra 1. april til 15. juli.

Vår Skov

Der er adgang til skoven fra P-pladsen ved det gamle savværk på Vår Skovvej, ved Petshøj eller via Skovfogedvej. I den ældste del af skoven findes mange bøgetræer. Skråningen i vest har smukke regnkløfter mod stien langs Vår Å, og er præget af gamle krogede egetræer. Floraen og dyrelivet er rigt og varieret.  Desuden rummer skoven 7 gravhøje, hvoraf de 5 ligger tæt ved hinanden i nordsiden.

Ønsker du at læse mere om Staun og diverse aktiviteter i Fjordlandet, kan du gøre dert her:

https://www.visitaalborg.dk/aalborg/planlaeg-din-tur/staun-havn-hytter

https://www.visitaalborg.dk/aalborg/planlaeg-din-tur/staun-havn-shelter

https://www.visitaalborg.dk/aalborg/oplevelser/aktiv-ferie-i-aalborg-fjordland