Valsted set fra fjordsiden

Valsted

Fiskeri og handel

Sildefiskeriet havde også sin storhedstid ud for Valsted. Men - en stormflod i 1825 fik digerne ud til Nordsøen til at bryde sammen, ændrede saltbalancen i fjorden og gjorde en ende på sildeeventyret. De ellers så velhavende fiskere måtte derfor sælge deres ”fiskersølv” for at brødføde deres familier. På Aalborg Historiske Museum kan man se ”Fiskersølvet fra Sebber”.

Inspiration og ro i naturen

Det gamle færgested i Valsted, med fint restaurerede huse og skiftende lys over fjorden, appellerer i dag til fritidsfiskere og kunstneriske sjæle, der finder ro og inspiration i naturen.  I bybilledet hænger ruser og net til tørre, og ved fjorden er jollerne trukket op på land.

Mellem Valsted og Sebbersund ligger kunstmaleren John Rubanis galleri, som er åbent i vinterhalvåret. Hans malerier er inspireret af alt fra impressionismen til det mere moderne. Han har udstillet internationalt siden 1970erne og på kendte gallerier herhjemme.

Du kan læse mere om Rubani og hans værker her:

http://www.visitaalborg.dk/galleri-rubani

Gåsekæret som fodboldbane

Engang var Valsteds førende fodboldstadion det bløde engareal ned til fjorden, hvor gæssene græssede om sommeren.  Gåsekæret var meget sumpet, når der blev fløjtet op til kamp om foråret. Det fortælles også, at der i fjordkanten lå en kajak parat, så spillerne kunne hente vildfarne bolde i blæsevejr. Naturens luner fik i 1946 spillerne til at flytte til den vestlige del af byen, hvor de kunne klæde om bag nogle træer, eller i en lade i nærheden. Siden da har idrætsforeningen fået bedre forhold med et stort klubhus og rigtige baner.

Valsted har også bevaret sin skole. Under 2. verdenskrig blev skolen i Sebber flyttet til Valsted, men for at undgå at tyskerne skulle beslaglægge den, undlod man at bygge den færdig. Skolen blev derfor først taget i brug i 1946 og fungerer stadig som landsbyordning for Valsted, Sebbersund og Barmer, med integreret vuggestue og børnehave.

Vikinger på rov i Irland

I jorden omkring Valsted er der fundet et meget unikt beslag af bronze med emalje i grønt, gult og hvidgult glas fra 700-800 tallet, som stammer fra Irland og muligvis blev røvet af danske vikinger på togt.