Vokslev Kalkgrav og Huul Mølle

Vokslev

Enestående geologi i Vokslev

Midt i det grønne og frodige, gemt i skrænterne langs Natur- og kulturstien ved Binderup Å, kan man se en udgravning af et sjældent gråbrunt lerlag, som blev aflejret i havet for 65 millioner år siden. Kun 5-6 steder i landet findes disse meget sjældne grundstoffer og mineraler, som ellers kun kendes fra meteorer.

I området er der rig mulighed for at løbe, cykle og fiske. I Vokslev Kalkgrav kan man gå på fossiljagt efter søpindsvin, muslinger og snegle, og forestille sig, hvordan dinosaurer vandrede rundt på jorden for tusinder af år siden. Medbragt mad kan nydes under åben himmel ved kalkgraven, eller på Friskolens udendørs område, hvor alle må benytte multibanen og legepladsen uden for skoletiden.

En genskabt vandmølle og et perfekt fiskested

Vokslevs historie er stærkt knyttet til åen og den kalkholdige undergrund. Her er blevet gravet kalk og produceret strøm fra flere vandmøller. Her har været smedje, teglværk og garveri. Er man på udflugt kan man følge den skiltede sti til kalkværkspladsen og Huul Mølle. En udstilling viser kalkværkets historie.
Huul Mølle er nævnt første gang i 1440 under navnet Gudtzgift Mølle (Guds gave).  Over 500 år senere, i 2008, gik frivillige ildsjæle i gang med et gennemgribende restaureringsprojekt. I dag kan man se, hvordan den gamle mølledam er genskabt. Ved siden af mølledammen er der skabt en 160 meter lang faunapassage, hvor fisk og smådyr frit kan svømme forbi. Et perfekt vandløb og mulighed for lystfiskeri af internationalt format. På naturstyrelsens område er fiskeri gratis, hvis man har fisketegn.

Levende landsby med friskoleliv

Nutidens Vokslev er et hyggeligt landsbymiljø med smågårde og huse. Byens samlingssteder er en ganske stor friskole med børnehave, og forsamlingshuset, hvor der holdes koncerter og sammenkomster. Der er en aktiv idrætsforening og en støtteforening, som bakker op om skolens liv og fysiske rammer.

Gode og trange tider i Vokslev

Uddeleren i Brugsen levede op til sin titel, da han i 1996 uddelte donationer til forsamlingshuset, friskolen og Vokslev Idrætsforening, og holdt en fest for byens folk. Mere beskedent var det, da mølleren i Vokslev, omkring 1913, indgik en kontrakt med sin nabo, smeden, om at levere elektricitet. Der var kun strøm hos naboen, indtil han selv gik i seng. Kun fem gange om året havde smeden ret til at ”erholde strøm ud over den sædvanlige tid”.

Ønsker du at læse mere om Vokslev, kan du gøre det her:

https://www.visitaalborg.dk/aalborg/planlaeg-din-tur/vokslev-kalkgrav-og-huul-moelle

https://www.visitaalborg.dk/aalborg/planlaeg-din-tur/vokslev-kultur-og-natursti