Cortesgyde i Aalborg

Cortes Gyder var for tidligere en meget trafikeret gyde, her blev fraget sild i tønder, salt, vævede tekstiler og spegeskinker.

Cortes Gyder var tidligere en meget trafikeret gyde, her blev fraget sild i tønder, salt, vævede tekstiler og spegeskinker. Gyden er etableret som forbindelsesled, når man skulle fragte varer til og fra de store købmandsgårde, som lå lige omkring og bagved Vesterå, hvor skibene lagde til med deres eksotiske varer. Læs mere om storkøbmand Jens Bang og Jens Bangs Stenhus...

Inde i Cortes Gyde ligger den hemmelige løngang. Fra Duus Vinkjælder kommer du via løngangen ud i Cortesgyde. Denne løngang benyttes stadig af Chr. IVs Laug, så ind imellem kan du være heldig at møde en flok kappeklædte herrer - i røde iøjenfaldende kapper.

Chr. IV's Laug opstod under 2. verdenskrig i 1942

Beretningen om den særprægede forsamling begynder i 1942. På det tidspunkt var Danmark besat af tyske tropper, og for soldaterne blev vinkælderen med de middelalderlige hvælvinger hurtigt et populært mødested. Det passede ikke stamgæsterne, at tyskerne også "erobrede" et af de få steder, hvor der kunne købes øl og "nonneblod", som var navnet på krigsårenes danskfremstillede vin.

En kreds af "lysseende medborgere" fik sammen med vinkælderens indehaver dannet en klub , hvorefter kun medlemmer havde adgang, og hverken de fremmede soldater eller Deres lokale medløbere kunne optages i klubben.

Foreningen fik navnet "Christian IV's Laug" i anerkendelse af den monark, der regerede landet, da storkøbmanden Jens Bang opførte huset fra 1623-24. 

Læs mere om Chr. IVs Laug

 

 

Del denne side

Christian IV's Laug

Christian IV's Laug i Aalborg

Dronning Margrethe, Ronald Reagan og Richard Chamberlain er alle blandt medlemmerne af det traditionsrige Christian IV's Laug, der har hjemsted i Jens Bangs Stenhus i Aalborg.