Kildeparken i Aalborg

Et bæredygtigt ophold i Aalborg

Aalborg Havnefront

Guide til et bæredygtigt ophold

For at gøre det nemt for dig, som gerne vil gøre dit ophold så bæredygtigt som muligt når du gæster Aalborg, har vi samlet information og produkter der tilgodeser dette – både gennem certificeringer og ved at have et aktivt og kontinuerligt fokus på bæredygtighed i hverdagen.

 

Hent råd til et bæredygtig ophold (pdf)

Bæredygtige hoteller i Aalborg

Comwell Hvide Hus

Se Green Key-mærkede hoteller i Aalborg

Bæredygtige oplevelser i Aalborg

Ret på Restaurant Tabu i Aalborg

Restauranter med Det Økologiske Spisemærke

Aalborg Kongres & Kultur Center er Danmarks første bæredygtige eventsted

Tilgængelighed

10-minute city

Aalborg er en by, hvis størrelse gør, at du nemt og effektivt kan komme fra A til B. I Aalborg centrum er det muligt at gå og cykle til og fra Aalborgs hoteller, restauranter og attraktioner, på ikke mere end 10 minutter.

Transport

Aalborg har fantastiske offentlige transportmuligheder, bl.a. busser der kører på el og biogas. Du kan finde alle afgange og øvrige transport informationer i appen: Rejseplanen

Ankommer du med fly til Aalborg Lufthavn, kan du hoppe på en bus ved udgangen og befinde dig i Aalborg centrum indenfor 15 minutter.

Ankommer du til Aalborg Station, befinder du dig allerede i Aalborg centrum, og du er kun ét minut fra Aalborg Busterminal, hvis du skal videre med en bus.

Hvis du kører rundt i en el-bil, finder du en oversigt over opladningsstationerne.

Alternativt kan du låne en af Aalborgs bycykler, Donkey Bikes, som befinder sig på faste afhentningslokationer. Læs hvor og hvordan du låner en cykel på Donkey Bikes.

Faciliteter

Bestræbelsen på at skabe tilgængelighed i Aalborg er et udtryk for social bæredygtighed, hvor det netop handler om, at alle mennesker, uanset funktionsevne, ligeværdigt og selvstændigt kan færdes i det offentlige rum herunder bygninger, veje og anlæg.

Kontakt venligst VisitAalborg for informationer om adgangsforholdene for byens faciliteter. Ellers opfordrer vi til at finde informationer på de enkelte virksomheders hjemmeside eller kontakte dem direkte.

Mærkeordningen God Adgang informerer om de fysiske adgangsforhold til og i bygninger og udearealer. På godadgang.dk finder du detaljerede oplysninger om adgangsforholdene til de steder, som er medlem af mærkeordningen.

Se mere på godadgang.dk

Naturbeskyttelse

Vi opfordrer alle til at respektere og behandle naturen på bedste vis, og i den forbindelse kan det være rart at vide, hvilke områder der er dækket af Natura-2000-beskyttelsen.

Naturbeskyttelsesloven indeholder en række bestemmelser om general beskyttelse af forskellige naturtyper. I naturbeskyttelsesloven finder man bl.a. Natura 2000-beskyttelsen, som er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. En hovedhjørnesten i Natura 2000-beskyttelsen er, at myndighederne i deres administration ikke må gennemføre planer, projekter eller lignende, der kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.

Natura-2000 områder i Aalborg Kommune

Læs mere om Natura-2000 områderne i Aalborg Kommune her.

Hvordan passer du på naturen?

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du alt om naturbeskyttelse.

Her kan du læse om biodiversitet, indsatsen for at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed og for at bekæmpe invasive arter. Du finder også temasider om de danske skove og deres betydning for miljøet, samt et artsleksikon med oplysninger om dyr og planter i den danske natur.