Elgen - en kæmpe er vendt hjem til Lille Vildmose

Lille Vildmoses besøgende kan se frem til, at det smukke område har fået nye beboere. Elgen er klodset af udseende, men den er alligevel et meget elegant dyr at kigge på. Glæd jer over de smukke dyr i den danske natur.

Elgen blev fordrevet fra Danmark for ca. 5.000 år siden, ikke fordi den var forhadt af vores forfædre, men fordi det store dyr var leveringsdygtigt i enorme mængder kød. Selvom elgen har været væk fra den danske natur i så lang tid, så er arten en naturlig del af den danske natur og det danske klima. Ligesom elgen er tilhørende i vores natur, så er vores natur tilpasset, at der eksisterer enorme pattedyr som elgen, hvorfor naturen også mistrives i en vis grad, når elgen og dens egenskaber mangler. Det har altså betydet, at elgens fravær i den danske natur har haft indflydelse på naturen og dens plante- og dyreliv.

Rewilding er det nye...

Rewilding er et nyt fænomen, som går ud på, at vi mennesker forsøger at hjælpe naturen tilbage til et mere bæredygtigt udgangspunkt, hvor menneskelig indblanding holdes på et minimum. At elgen er en naturlig del af det danske dyreliv, er netop et af de mest gennemslagskraftige argumenter for, hvorfor man har valgt at genindføre elgen i den danske natur. Elgens fravær i den danske natur er udelukkende en kendsgerning, fordi vi mennesker har udryddet den, så en genintroduktion, af en så betydningsfuld dyreart som elgen, er et vigtigt skridt imod en økologisk og bæredygtig forvaltning af den danske natur. 

Lille Vildmose har savnet elgen

I dag vedligeholdes naturen i Lille Vildmose bl.a. ved at beskære træer og buske med maskiner og ved hjælp af tamdyr, såsom kvæg, heste, får og geder. Fordelen ved elgen, frem for de nuværende tamdyr, er, at elgen primært finder dens føde over hovedhøjde, i stedet for at græsse på almindelig vis. Elgen, som er den største af verdens nulevende hjortearter, vejer 300-500 kg og vil derfor sætte et anseeligt fodaftryk i den danske natur – i bogstaveligste forstand. Et dyr af den størrelsesorden spiser i omegnen af 10 kg blade, kviste og knopskud om dagen og det vil tydeligt kunne ses på områdets buske, rørskov og træer, som går en hård fremtid i møde. Og det er netop et af formålene ved at hente elgene hjem. Elgenes ankomst vil resultere i en mere afvekslende natur, der tilpasser sig selv og som er mere uafhængig af menneskelig indblanding – en rewildet natur.

Elgen har savnet Lille Vildmose

Det er planen, at der skal udsættes i alt ca. 12 elge, som på sigt skal vokse til en bestand på omkring 40 individer. Elgene kommer til at leve i et 2100 hektar stort område, hvor de frit kan bevæge sig rundt inden for et ca. 30 km. langt hegn. Der vil ligeledes være fri adgang for besøgende i det indhegnede område, så det er muligt at komme tæt på de prægtige dyr. At det netop er Lille Vildmose, der skal være elgenes danske hjemsted er ikke tilfældigt. Området har gennemgået, og gennemgår lige nu, en omfattende genopretningsproces, der skal udmønte sig i et vidtrækkende landskab bestående af højmoser og vådområder, som er ideelle levevilkår for elgen. Genopretningsprocessen er dog besværliggjort af ukontrolleret vækst i artsfattige områder, såsom birkeskove og områder med piletræer, rørskove og lignende. Elgen bliver en del af genopretningsprocessen, da den holder til i vådområder, hvor den, foruden birketræer og buske, æder vandplanter, rørskov og piletræer, som hurtigt tager magten over et områdes lys og næring, hvis ikke de holdes nede. Elgen er altså skræddersyet til at leve i Lille Vildmose, og det bliver spændende at følge de kommende individer, ligesom naturens respons på de nye beboere bliver interessant.

Efter 5000 år er elgen atter tilbage i dansk natur

Fem svenske elgkalve fra to forskellige skånske elgparker er ankommet til Lille Vildmose. Det er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond som sikrer, at naturelskere og andre interesserede til sommer kan se de imponerende dyr bevæge sig rundt i Danmarks største fredede landområde – nøjagtigt som de gjorde for 5.000 år siden.

Læs mere på Lille Vildmosecentrets hjemmeside og se video fra elgkalvenes ankomst den 19. november 2015 her

Elgkalve i Lille Vildmose

En af de fem elge, som er udsat i Lille Vildmose i juni 2016, er nu set med en kalv. I Lille Vildmose glæder man sig over at elgene allerede formerer sig. Det er et klart tegn på, at de trives og finder den føde, de skal bruge for at leve i Lille Vildmose. Og alle der besøger området kan glæde sig til, at se de små elgkalve.

Del denne side

Stjernepunkter i Lille Vildmose

I VisitAalborgs InfoCenter kan du få udleveret den lille folder "Stjernepunkter i Lille Vildmose", som guider dig til de gode udsigtspunkter i området, hvorfra du kan opleve det storslående landskab og komme tæt på dyrerne.

Flyv som en ørn i Lille Vildmosecentret

Lille Vildmosecentret er et oplevelsescenter, der gør den gamle vildmose levende for dig som besøgende. Centret fortæller om mosens historie, dyr og planter. Her er eksperimentarium, hvor du kan få fingrene i mosen og dens dyr. Du kan se film - og tage en flyvetur i en ørnesimulator, der viser vildmosen i fugleperspektiv. Og meget mere! Centret har en hyggelig cafe med storslået udsigt over mosen.

Læs mere på Lille Vildmosecentrets hjemmeside

Høstmarktårnet

Rovfugl i Lille Vildmose

Høstmarktårnet giver optimale forhold for at opleve de store danske ørne og se den storstlåede natur som udgør Lille Vildmose.

Høstmarktårnet

Rovfugletårnet

Få en unik vinteroplevelse når fuglene i Lille Vildmose bliver fodret med slagteraffald på en platform ud for rovfugletårnet. De største gæster er ørnene, men også ravne, musvåger og fjeldvåger tager for sig af de udlagte delikatesser.

Læs mere om rovfugletårnet og fodringen

Tofte Skov og Mose

Tofte Skov på 500 ha er blandt de største, sammenhængende naturskove i Danmark. 

Tofte Mose dækker ca. 2000 ha og er den sydlige rest af den oprindelige højmose. Her fouragerer krondyr og rådyr om vinteren, og om sommeren yngler fugle som stor regnspove trane.

Tofte Skov og Mose

Toftesø Tårnet

Lille Vildmose i vildmarken

Mindre end en halv times kørsel fra Aalborg ligger en dansk vildmark med imponerende uberørt natur og et væld af spændende arrangementer, der får dig på opdagelse i den idylliske mose.