En tur i det grønne

Vi håber, at du her vil finde inspiration til en dejlig dag i det grønne i og omkring Aalborg. Hvad enten du har en dag, flere dage eller bare en halv time til rådighed, så kan du finde relevante oplevelser her.

Aalborg er særlig stolt af at kunne præsentere et væld af smukke naturoplevelser. Vi håber, at du vil finde inspiration til at gøre brug af Aalborgs grønne områder. Hvad end du har en dag, flere dage eller bare en halv time til rådighed, så vil du kunne finde inspiration til oplevelser her.

Østerådalen - spændende natur midt i byen

Østerådalen Nord og Syd er to spændende naturområder med mange rekreative muligheder. Afmærkede vandrestier fører dig rundt til mange fine lokaliteter, og de fleste steder er der også mulighed for at cykle rundt. Østerådalen Nord er et naturgenopretningsprojekt for engarealerne omkring Østerå og ligger kun 3 kilometer fra Aalborg centrum. Området er på omkring 100 hektar, der fremstår som en grøn kile fra det åbne land ind mod Aalborg Centrum. Om sommeren er Østerådalens vådområder rige på frøer, mosegrise og småfisk, som lokker mange fiskehejrer til fra ynglekolonierne ude ved Limfjorden. I den sydlige del af Østerådalen er der siden 1995 genetableret en række mindre naturområder. Eksempelvis kan nævnes genslyngning af Østerå, kilderestaurering og etablering af lavvandede fuglesøer. Området er kun delvist ejet af Aalborg kommune, så færdsel skal foregå på veje og stier. Her kan du se kort over og læse mere om Østerådalen Nord og Østerådalen Syd.

Egholm - en lille ø i Limfjorden

På bare få minutter kan du blive sejlet fra Aalborg over til limfjordsøen, Egholm. Øen dækker 605 hektar, hvoraf størstedelen er opdyrket til agerbrug. Alligevel findes der på Egholm en særdeles spændende flora og fauna. Der er afmærket tre vandreruter af forskellig længde, der guider dig rundt til øens spændende lokaliteter. Et af de mest øde og "vildsomme" naturområder i Aalborg Kommune findes ved øens vestligste udsigtspunkt. Denne del af Egholm med tilhørende lavvandet fjordområde udgør en særlig værdifuld del af et internationalt naturbeskyttelsesområde mellem Egholm og Gjøl og har til formål at sikre trækfugle et vigtigt raste- og fødesøgningssted på deres rejse gennem Danmark. Udsigtspunktet er også et fint sted at observere spættede sæler. Ved lavvande ligger fjordens spættede sæler ofte og soler sig på store sten oven vande mellem Egholm og Fruens Holm.
Du kan læse meget mere om Egholm her...

Drastrup Skov

Drastrup Skov ligger hovedsageligt imellem Drastrup, Svenstrup og Frejlev i den sydvestlige udkant af Aalborg by. Skoven er ca. 6 km fra bycentrum, og er et af de to største grundvandsdannende oplande til byen. Området er plantet til med skov som en del af en plan for at sikre grundvandskvaliteten i Aalborg. Skoven består overvejende af løvtræer, der sammen med nåletræer, utilplantede slugter og blomstrende og frugtbærende buske er udgangspunktet for en spændende og afvekslende tur med gode muligheder for at opleve et alsidigt dyre- og planteliv.
Læs mere om Drastrup Skov og se et kort her...

Lundby Krat og Lundby Bakker

Lundby Krat og Lundby Bakker ligger ca. 10 kilometer sydøst for Aalborg centrum og dækker et areal på 134 hektar. Lundby Bakker er stærkt kuperet med smalle, dybe kløfter og stejle skrænter. De højeste punkter er Alsbjerg og Risbjerg med 73 og 83 meter. Herfra er der en fantastisk udsigt over Himmerland og mod nord helt til Limfjorden. Lundby Krat øst for Hadsund Landevej består af gammel græsningsskov, som hovedsageligt er eg med indslag af høje, slanke bøge. Lundby Krat har siden 1992 været udlagt som urørt skov, dvs. et område hvor der ikke foretages nogen egentlig drift. I den sydøstlige del af Lundby Krat findes spændende stævningsskove af hhv. hassel og rødel. I området findes tre afmærkede vandreruter. Ruterne er velegnede for både motionister og naturinteresserede.
Læs mere om Lundby Bakker og Krat og se kort her... 

Hammer Bakker

Hammer Bakker ligger ca. 12 km nord for Aalborg og har et samlet areal på ca. 1800 hektar. Hammer Bakker er noget af det mest kuperede landskab Danmark kan byde på med mange skovklædte bakker, adskilt af stejle kløfter. Bakkerne er rige på råvildt, grævlinge, ræve og dagsommerfugle.
Læs mere om området her...

Poulstrup Sø og Dall Hede

Poulstrup Sø og Dall Hede er et fredet naturområde på 170 hektar med søer, moser, overdrev, skov og krat, som ligger omkring 12 kilometer syd for Aalborg. Poulstrup Sø er en af kommunens ”Frie fiskepladser”, hvor du bl.a. kan fange skalle, karusse, aborre og gedde. Området har et virkelig rigt dyreliv, og en interessant kulturhistorie.

Læs mere om natur i Aalborg Kommune... 

Del denne side

Hyggelige cykelture i Aalborg og omegn
Naturen netop nu

Alle årstider rummer muligheder for spændende oplevelser i naturen.
Få inspiration her...

Det grønne guld

Find de gode naturområder i Aalborg Kommune eller book en guidet tur
Læs mere og download Appen Det grønne Guld... 

Mere for de aktive

Få inspiration til hvordan du kan bruge naturen som legeplads i Aalborg...

Kajak på Limfjorden

Aktive oplevelser i Aalborg

En god dag er en aktiv dag, hvor du får brugt din krop og får frisk luft. Se her hvilke aktive oplevelser Aalborg og området omkring byder på...