Grønne butikker

Grønne butikker i Aalborg

Grøn butik er en landsdækkende diplomordning for butikker og servicevirksomheder, som løbende arbejder for en miljøvenlig drift ved f.eks. at forbedre energi- og affaldsforhold samt på længere sigt også at sætte fokus på miljøforhold i forbindelse med varesortimentet.

Grønne butikker er et landsdækkende netværk. Det landdækkende netværk for grønne butikker har fastlagt en række minimumskrav, som skal være opfyldt for at få diplom som Grøn Butik. Ordningen omfatter en energi- og miljøkortlægning af butikkens drift og vejledning i forbindelse med butikkens udvælgelse af minimum tre indsatsområder om året. Diplomet skal fornys hvert år.

Grøn Butiks udbredelse

Der findes grønne butikker i 13 byer i Danmark, og Aalborg er den by i Danmark, hvor stigningen i antallet af grønne butikker er størst. Der har været en overvældende interesse for at blive grøn butik. I løbet af bare et halvt år havde 85 butikker tilmeldt sig ordningen i Aalborg, og når alle har fået et diplom er Aalborg den by i Danmark, som har flest grønne butikker.

Tæt på 100 butikker

Aalborg og Nibe er tæt på at nå 100 grønne butikker og VisitAalborgs turistinformation er selv blandt de butikker, som er blevet Grøn Butik certificeret. Gravensgade er Danmarks grønne gågade hvor butikkerne er gået sammen om, at realisere ideen om en hel gade i Aalborg med Grønne Butikker, som har fokus på klimavenlig butiksdrift.

Del denne side

Økologi og lokal mad

Lær mere om økologi og lokale råvarer i Aalborg...

Økologisk i Aalborg