Lille Vildmosecentret

Lille Vildmosecentret er et formidlingscenter om Lille Vildmose. Et center omgivet af en lang række besøgssteder hvor du får en kombineret oplevelse mellem ”ude og inde”. Oplev en ørnesimulator, biograf, stor interaktiv udstilling, landskabsmodel, naturværksted med smådyr, naturlegeplads, børneaktiviteter, vildsvin, smukke vandreture og den flotte park.

Storslåede naturoplevelser

I begyndelsen af 1990’erne fødtes idéen om et formidlingscenter om Lille Vildmose. Et center der var omgivet af en lang række besøgssteder, og som skulle skabe en kombineret oplevelse mellem ”ude og inde”. 

Mosens udvikling

Lille VildmoseCentret og de omkringliggende besøgssteder bygger på idéen om at besøgende kan se hvorledes området gennem flere tusinde år har ændret karakter og blevet til det, det er i dag – Nordvesteuropas største højmose. Udviklingsforløbet er illustreret gennem en lang række plancher m.m. Hertil kommer så muligheden for på film, via kameraer og i ørnesimulatoren at få indtrykkene af områdets mangfoldighed trukket helt tæt på.

Tag på opdagelse

Ude i området suppleres centrets oplevelser af en lang række besøgssteder – fugletårnene ved Høstemark Skov, udkigstårnet ved brunstpladsen lige nord for Øster Hurup, udkigstårnene ved Tofte og Lille Sø, Portlandmosen, sphagnumindvinding langs med Ny Høstemarksvej, fiskeriudstilling ved Stejlgabet, Mulbjergene, ”Det gamle værksted” på Remisen osv.

Ja – der kan med lethed bruges mange timer på oplevelser i og omkring Lille Vildmose. 

Aktiviteter i Lille Vildmose 

Lille Vildmoseområdet byder ikke kun på dansk vildmark, men også på en lang række spændende aktiviteter som f.eks. Skovens Dag, Fuglenes Dag, De Vilde Blomsters dag, Mosens Dag, guidede bus- og vandrerture og meget mere. Børnene er der selvfølgelig også tænkt på: På Lille Vildmosecentrets naturlegeplads kan børnene hver tirsdag i juli måned møde trolden Lille Vildma og deltage i børnevenlige natur- og sommeraktiviteter. Se mere på Lille Vildmosecentrets hjemmeside.

Del denne side

Vild, vildere, Vildmosen

I Lille Vildmoses natur kan man komme på gyngende grund i våde, svuppende moser, hvor der vokser kødædende planter som soldug. Der er dog ingen grund til panik for solduggen er kun få centimeter høj og den lever udelukkende af små fluer, myg og edderkopper. I himmelrummet over mosen har man de største chancer i Danmark for at opleve kongeørnen svæve over sin jagtmarker, for vildmosen er de danske kongeørnes vugge.

Tørvetoget i Lille Vildmose

Som noget nyt kan du tage en tur med det lille tørvetog ud i mosen og tilbage. Turen med den nye vildmosebane starter ved Møllesøgaard perronnen, kører forbi vildsvinefolden og vildokserne og ud til Birkesø - vender og kører tilbage.

Lille Vildmose i vildmarken

Mindre end en halv times kørsel fra Aalborg ligger en dansk vildmark med imponerende uberørt natur og et væld af spændende arrangementer, der får dig på opdagelse i den idylliske mose.