Aalborghus Slot

Om gamle dage

Er du nysgerrig efter at opleve, hvordan folk levede for mange hundrede år siden, så er her en række tips til spændende museer og historiske bygninger, du kan se, når du går rundt i Aalborg...

Oplev historien på tætteste hold

Lindholm Høje kan I opleve en grav- og boplads fra germansk jernalder og vikingetid med 682 grave og 150 skibssætninger. Nord for gravpladsen lå den tilhørende landsby, hvoraf der blandt andet er fundet huse, hegn, brønde og kogegruber. På museet kan I på en ny og anderledes måde opleve levevilkårene for datidens mennesker på Lindholm. Med udgangspunkt i de fundne oldsager kan I på modeller, tableauer og store rekonstruktionsmalerier opleve, hvordan man på Lindholm holdt kvæg, dyrkede markerne, byggede og indrettede husene foruden alle de andre dagligdags gøremål.

Aalborg fra oldtid til industri

Aalborg Historiske Museum kan I se spændende udstillinger om Aalborgs historie fra oldtid til industritid. Er man interesseret i arkæologi må man absolut se de mange spændende fund fra en omfattende udgravning i Aalborgs middelalderby – bl.a. et intakt hønseæg fra 1300-tallet. Velbevarede huse med bageovne og træbænke giver os spændende kig ind i datidens boliger, og talrige fund fra jordlagene fortæller om beboernes hverdag.

Aalborgs bøddel Nilaus Bendix’s originale bøddelsværd vises frem i renæssanceudstillingen sammen med en transportabel gabestok, lænker fra slottets fangekælder, tryllebogen Cyprianus og meget andet.

På museum under jorden

Tag elevatoren ned til det underjordiske museum Gråbrødrekloster Museet, der ligger under en af byens travleste shoppinggader, Algade. Her kan I se de velbevarede ruiner fra det middelalderlige kloster, der blev etableret omkring år 1250.

I kan blandt andet se klostrets murede kælder, klosterkirkens fundamenter og udstilling med modeller, fund og plancher om udgravningerne og om klosterlivet i middelalderens Aalborg.

Et cigarmagerbord til 10 personer danner rammen om en udstilling om den blomstrende tobaksindustri i Aalborg. Her ses også et stort udvalg af de mange tobaksvarer der blev solgt fra C.W. Obels Tobaksfabrik, der på et tidspunkt var landets største.

Se Aalborgs flotte historiske bygninger

Når I går rundt i Aalborg, vil I støde på en række flotte, gamle huse. Den mest berømte bygning er det imponerende renæssancehus Jens Bangs Stenhus, der ligger på Østerågade. Huset blev bygget i 1624 af storkøbmanden Jens Bang og i mere end 300 år har Aalborgs ældste apotek ligget i huset, som i dag er erstattet af en guldsmed - men hvor både udvendige og indvendige udsmykninger er bevaret.

Ved siden af Jens Bangs Stenhus kan I se Aalborg Rådhus, der blev bygget i 1762. Over indgangsdøren kan I se Frederik V's valgsprog "Klogskab og fasthed". Der er ikke offentlig adgang til huset som sådan, men I kan få et levende indtryk af tiden udefra. Længere nede mod Limfjorden kan I se Jørgen Olufsens Gård. Gården er en gammel købmandsgård fra 1616, som blev bygget af Jens Bangs halvbror Jørgen Olufsen.

I Kattesundet kan I besøge Håndværkerhuset, der er bygget omkring 1630, hvor bygningerne var en del af Oluf Christensens store købmandsgård, der strakte sig fra Vesterå til Kattesundet.

I Håndværkerhuset kan I opleve arbejdende værksteder for traditionelt håndværk som håndsmedje, blikkenslager, kobbersmedje, drejer, tømrer- og snedkerværksted og urmager. Oppe under taget kan I besøge naverne i deres hule. Hver onsdag er der åbent hus i værkstederne, hvor der er gratis adgang.

De gamle kirker og klostre i Aalborg

Går I videre til Budolfi Kirke, kan I se kirken der blev stiftets Domkirke i 1554 og som er opkaldt efter en engelsk søfartshelgen. Det meste af kirken er bygget omkring år 1400 i gotisk stil med senere til- og ombygninger.

Nogle af de ældste dele af kirken er dog bygget allerede omkring år 1100. Her kan I blandt andet se barokspiret fra 1779, altertavle og prædikestol fra slutningen af 1600-tallet, og det smukke og farverige interiør.

Ganske tæt på Budolfi Kirke ligger Helligåndsklostret. Bygningen er Danmarks ældste sociale institution og oprettet som helligåndshus i 1431. I 1451 blev det ophøjet til kloster. Siden reformationen har klosteret blandt andet fungeret som hospital, ligesom byens latinskole i næsten 300 år lå i bygningerne.

I klostrets historiske lokaler kan I se kalkmalerier fra omkring år 1500, og Churchill Klubben, Danmarks første modstandsgruppe under 2. verdenskrig, blev oprettet med udgangspunkt fra klostret. I sommerperioden kan I tage med på en af de daglige rundvisninger, der er i Helligåndsklosteret.

I fangehullet på Aalborghus Slot…

Aalborghus Slot kan I besøge det fugtige fangehul, og fornemme klaustrofobien ved tanken om at nogen har siddet indespærret der.

Besøg også de mørke, underjordiske gange – kasematterne – under slottet. Gå en tur i slotsgården og slotsparken, og føl jer hensat til en helt anden tid. Slottet er Danmarks eneste bevarede regnskabsslot og blev opført 1539-1555 af Christian III. I dag rummer slottet Statsforvaltningen Nordjylland.

Aalborgs gamle møller

Fra Hobrovej kan I se den gamle stubmølle Vester Mariendals Mølle, der egentligt er opført på Skovbakken i 1757-60, men som blev flyttet til Vester Mariendal i 1893. Møllen indeholder mølleværk, tandhjul m.m., men bruges kun som vartegn.

Øster Sundby Mølle kan I besøge om aftenen, lørdag eftermiddag og søndag efter forudgående aftale. Møllen er en hollandsk mølle med manuelt krøjeværk.

På slentretur i det gamle Aalborg

I folderen ”Du Gamle Aalborg” finder du to forslag til slentreture, som du kan gå på egen hånd i Aalborgs gamle bydele. En spændende og lærerig folder, som gerne skulle give dig en god oplevelse – du bliver ført til charmerende gader med toppede brosten og små bindingsværkshuse og gennem gemte gyder.

Se også listesiden Top 10 om gamle dage

Del denne side

Sjov folder for børn og voksne

"Vidste du det?" hedder folderen. Her kan du læse lidt om Aalborgs små historier.

Læs folderen "Vidste du det?"

Se Aalborg fra oven i Aalborg Miniby

Besøger du Springeren - Maritimt Oplevelsescenter kan du på plænen se Aalborg Miniby. I Aalborg Miniby opstilles modeller af gamle Aalborghuse, der er bygget som husene så ud omkring 1870.

I Aalborg Miniby kan du lige nu se omkring 50 modeller af bygninger fra det gamle Aalborg, men der kommer løbende nye huse til.

Læs mere om Aalborg Miniby

Følg vandets vej på Vandteknisk Museum

På Vandteknisk Museum i Aalborg kan du se, hvordan vandværket fungerede for langt over 100 år siden. Bygningen står med intakte installationer og de ældste, bevarede maskiner er fra 1893. Derudover kan du se dampdrevne pumper, trærør og andre sager fra gamle dage.

Læs om Vandteknisk Museum

Jens Bangs Stenhus

Jens Bangs Stenhus i Aalborg

Aalborg Rådhus

Aalborg Rådhus

Budolfi Kirke

Budolfi Kirke i Aalborg

Aalborg Zoo

Se flere familieoplevelser

Aalborg byder på et væld af gode oplevelser for dig og din famile. Se temasiden "Familieoplevelser i Aalborg" og lad dig inspirere...