Nationalpark Thy
Nationalpark Thy

Nationalpark Thy

Thy nationalpark er et område, som er blevet formet efter århundreders sandflugt. Her findes helt unikke klitheder som er store og vindblæste – og ikke kun unikke i Danmark men også på det internationale plan. Klithederne veksler mellem at være stille og rene klitplantager til mere varieret med ferskvandssøer mod nord, nemlig Nord Sø og Vandet Sø.

Der er mulighed for at opleve et spændende dyreliv i nationalparken – både rådyr og kronvildt samt nogle af Danmarks mest sjældne ynglefugle nemlig Hjejlen og Tinksmeden. Længere mod syd, ved Agger Tange, findes der også ynglested for mange havfugle.

Klitterne langs Vesterhavet er med til at skærme for den friske vesten vind og derfor gør det muligt at finde et dejligt sted at solbade samt en dukkert i havet.

Læs mere om Thy Nationalpark...

Surfing på Thys vestkyst

Langs Thys vestkyst, er der flere gode muligheder for at surfe. Faktisk bliver Thys vestkyst kaldt for ”Cold Hawaii”, da det er en af Europas bedste surfsteder. De kraftige bølger og den ofte stærke vind på denne kyst, gør det nemlig nemt for surfer at stå sig løs i bølgerne.

Læs mere om surfing i Thy…

Åbn i Google Maps
Adresse

Kystvejen

7700

Koordinater

Længdegrad : 8.419626

Breddegrad : 56.956314