VisitAalborg Business

Tektoniske pladeskift i turismekommunikation

I afdelingen for markedskommunikation går vi efter succes. Vi er ambitiøse, og af og til skubber vi kreativiteten til grænsen af det praktisk mulige. Vi begår fejl, og vi har det sjovt undervejs.

I sidste nyhedsbrev kunne du læse et indlæg om afdelingen for erhvervsturisme, og denne gang er turen kommet til afdelingen for markedskommunikation. I modsætning til erhvervsturisme er afdelingen for markedskommunikation ny i huset, men selv om afdelingen er ny trækkes der på kompetente kolleger med mange års erfaring, idet afdelingen består af to tidligere afdelinger, nemlig ferieturisme og online/markedsføring.

Den nye chef for markedskommunikation tiltrådte 1. februar, og lige nu arbejdes der med at bringe de to tidligere afdelinger for ferieturisme og online/markedsføring sammen som én enhed. Der skal skabes fælles forståelse for opgaveløsningen og sættes fælles mål, og en sådan proces tager naturligvis tid. Det er vurderingen allerede nu, at vi absolut er på rette vej.

Den overordnede retning på arbejdet er udstukket i strategien Aalborg All In 2017-2020, og denne danner naturligvis grundlag for afdelingens arbejde. Mere specifikt arbejder vi med en ny strategi for markedskommunikation og nye tilgange til partnersamarbejdet, så vi målrettet kan realisere strategien.

Hvad angår vores strategiarbejde er det ikke nogen hemmelighed, at afdelingens tilgang til kommunikation står over for forandringer. Indsatsen på sociale medier og relevante destinationsplatforme skal fokuseres og udbygges, og med en ny strategi for markedskommunikation skal vi sikre, at vi både følger virksomhedsstrategien og til enhver tid kan handle agilt og uden tøven på opståede muligheder. Vi befinder os i en brydningstid med nye forbrugsmønstre. Digitaliseringen kommer ikke – den er her. Blandt andet derfor skyder vi ikke idéer ned, hvis de virker skøre. Især ikke hvis de virker skøre. For så er vi sikkert på rette vej.

Den konventionelle forståelse af partnerskaber udfordres voldsomt i branchen i disse år, og som sådan er udfordringerne for VisitAalborg ikke væsensforskellige fra andre destinationer. I Aalborg er det af afgørende betydning for vores fortsatte lokale sammenhængskraft, at vi sammen med partnerne grundigt overvejer, hvordan vi bedst muligt skaber værdi anno 2017. VisitAalborg er i tæt dialog med Wonderful Copenhagen om netop partnertankegangen, hvor vi i væsentligt omfang står over for de samme udfordringer. Lige nu tænkes der mange tanker om fælles værdiskabelse, og vi glæder os til det videre arbejde.

Med venlige hilsner
Jeppe Stricker
Chef for Markedskommunikation

 

 

___________________________________

Tilmelding til VisitAalborg Business

VisitAalborg Business vil lande i din mailboks ca. 10 gange årligt

* indicates required

Del denne side

Skyline

Strategi 2017-2020

Aalborg - All-In

Skyline

Stakeholderanalyse

Holdninger til VisitAalborg

Skyline

Hotelstrategi 2017-2020

Hotelstrategi for Aalborg