Østkysten i nordjylland

Destination Nord: VisitAalborg bliver del af nyt stærkt samarbejde

9/22/2020
Foto: VisitAalborg

Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune har etableret et nyt fælles destinationsselskab ”Destination Nord”, som fremadrettet har opgaven med at varetage destinationsudvikling, gæsteservice samt markedsføring for det nye destinationsselskab i dennes geografi.

Kommunerne ønsker i fællesskab, at etablere et nyt og fælles strategisk udgangspunkt for hele destinationen, der skal være medvirkende til, at gøre destinationen til en af de mest attraktive og førende destinationer i fremtiden.

Med en fælles destinationsindsats vil kommunerne skabe en stærk akse mellem Aalborg i syd og Skagen i nord og hele det mellemliggende og sammenhængende ø- og østkystprodukt. Kommunerne ønsker at komplementere og understøtte hinandens turismestrategiske indsatser inden for kyst-, natur, krydstogt-, storby- og erhvervsturisme. Dette skal ske gennem et tværgående samarbejde mellem destinationsselskabet, lokale aktører, kommercielle aktører, kommunerne og erhvervsinteresser. 

Destination Nord bliver en af Danmarks største destinationsselskaber med Skagen og Aalborg som fyrtårne. De fire kommuner havde i 2019 ikke mindre end 2,7 millioner overnatninger fordelt på hoteller, lejede feriehuse, campingpladser, lystbådehavne, vandrehjem og feriecentre. Det var en fremgang på 86.000 overnatninger sammenlignet med 2018, og ambitionen er at øge dette tal yderligere. Aalborg-borgmester, Thomas Kastrup Larsen, uddyber: 

- Vi har haft en god og grundig proces sammen med de tre øvrige kommuner, som efter min mening supplerer hinanden rigtig godt og har et stort potentiale for at tiltrække endnu flere gæster til Nordjylland på grund af områdernes stærke turismemål i forhold til kultur, fantastisk natur, møder og konferencer samt helt unikke bysamfund. Det glæder mig derfor, at vi gennem et nyt, stærkt turismesamarbejde kan få skabt en tydelig profil og formidle de gode historier om Nordjyllands østkyst, så fremtiden kan byde på yderligere vækst i både omsætning, overnatninger og arbejdspladser.

Det nye, fælles destinationsselskab skal sikre en stærk destination, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, samt sikre at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i det nordjyske.

Stærk organisering

Det øverste organ i Destination Nord bliver en bestyrelse på ni personer. Medlemmerne af bestyrelsen bliver de fire borgmestre, fire repræsentanter fra erhvervslivet fordelt på de fire kommuner, samt en professionel bestyrelsesformand. Den nye bestyrelse afholdte konstituerende bestyrelsesmøde i maj 2020.

Bestyrelsen for Destination Nord:

Karsten Madsen, advokat Hjulmand og Kaptain – Bestyrelsesformand,
Finn Rosenqvist, erhvervsrepræsentant Aalborg – Næstformand,
Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester Aalborg Kommune,
Birgit Hansen, Borgmester Frederikshavn Kommune,
Mikael Klitgaard, Borgmester Brønderslev Kommune,
Karsten Nielsen, Borgmester Læsø Kommune,
Marianne Bredevang, erhvervsrepræsentant, Frederikshavn Kommune,
Gitte Lunde Andreasen, erhvervsrepræsentant Brønderslev Kommune,
Finn Taul, erhvervsrepræsentant Læsø Kommune

Direktør for Destination Nord er Tonny Skovsted Thorup fra Aalborg. Han kommer fra en stilling som erhvervsdirektør hos Business Aalborg.