Aalborg Stadsarkiv

Orientering om generalforsamling 2020

4/15/2020

Generalforsamlingen i Aalborg Turistforening var planlagt til den 23. april, men som følge af Corona-pandemien vil denne blive udsat. Generalforsamlingen 2020 afvikles når forsamlingsforbuddet er ophævet. 

Medlemmer af Aalborg Turistforening vil herefter modtage en invitation til generalforsamlingen. 

Pas godt på jer selv og hinanden!

På bestyrelsens vegne
Claus Christensen, formand