Søren Asp Mikkelsen

Derfor skal vi have færre og stærkere destinationer

10/21/2019

Nye destinationssamarbejder tager form i Nordjylland, og vi skal fremadrettet arbejde endnu tættere sammen for at tiltrække turister til vores fantastiske del af landet. 

Som et element i organiseringen af det nye turismefremmesystem, skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020, så vi fremadrettet får færre, men stærkere destinationer. Det vil øge dansk turismes konkurrenceevne markant, lyder det: 

- Forudsætningen for, at vi kan klare os i den internationale konkurrence om danske og udenlandske turister er, at vi har stærke destinationer, hvor turisterne oplever et sammenhængende turistprodukt og får kvalitetsoplevelser med høj værdi for pengene. Den nye organisering med tværkommunale destinationsselskaber skal blandt andet sikre, at vi får færre, men større, organisationer, så destinationsselskaberne står bedre rustet og får kritisk masse til at løfte opgaven med at udvikle stærke og attraktive destinationer i Danmark, forklarer Søren Asp Mikkelsen, sekretariatsleder i sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Nyt destinationslandskab tager form

I Nordjylland har vi tradition for at stå sammen, og vi har flere gange arbejdet sammen om turismefremmeindsatser på tværs af regionen. Nu brydes den store nordjyske geografi op i tværkommunale samarbejder og et destinationssamarbejde er ved at tage form på Østkysten og mellem de fire kommuner Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Aalborg. 

- Jeg er imponeret over det ansvar, kommunerne har taget på sig. Man er kommet virkelig langt på meget kort tid, og jeg har ro i maven i forhold til at komme i mål med konsolideringen af den lokale turismefremme inden udgaven af 2020. Om vi ender på 18 eller 21 destinationsselskaber, får vi at se, men jeg er ikke bekymret for ambitionsniveauet, forklarer Søren Asp Mikkelsen og fortsætter:

- Med hensyn til selve organisationerne vil vi få større og mere professionelle destinationsselskaber at se. Det betyder, at destinationsselskaberne nemmere vil kunne tiltrække de forskellige og specialiserede kompetencer, som de får brug for, når de skal løse deres opgaver, og de vil i højere grad end i dag kunne være strategiske sparringspartnere for erhvervet og de kommunale forvaltninger.

Stadig plads til det unikke

Mens der er meget, der samler de fire kommuner, er der også mange lokale særkender, som ikke må blive kørt over i den fusionsproces, der er sat i gang. Der er nemlig mange følelser i turismeområdet og ikke mindst stort lokalt engagement:

- Det er min klare forventning, at større og mere professionelle destinationsselskaber i højere grad vil kunne understøtte udviklingen af de danske destinationer, og netop med udgangspunkt i destinationernes lokale og stedbundne kvaliteter. Gode oplevelser kan som bekendt være mange ting, alt efter hvem turisten er, men turister vil generelt have lokale og autentiske oplevelser og gerne destinationer med et varieret udbud af muligheder. Og her skal vi huske, at turismeudviklingen gerne skal komme både borgere og turister til gavn, slutter Søren Asp Mikkelsen.