VisitAalborg
Aalborg Havnefront
Børn på Aalborg Havnefront

Aalborg – en bæredygtig turistdestination

Hos VisitAalborg har vi en ambition om at fremme og efterleve social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, herunder at arbejde med FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Den kontinuerlige indsats kræver, at vi løbende evaluerer vores bæredygtighedsarbejde, så vi kan fortsætte med at forbedre os og opspore nye muligheder for at gøre det bedre.

 

Er du gæst og vil gøre dit ophold mere bæredygtigt, så se mere her...

Aalborg er en foregangsby for den grønne omstilling. Med transformationen til en global videns- og industriby, og med spydspidser indenfor bæredygtighed og digitalisering kombineret med vilje og samarbejde, er Aalborg en by hvor der er i høj grad er fokus på grøn energi, cirkulær økonomi, bæredygtigt byggeri, grøn mobilitet, social ansvarlighed, og bæredygtige forretningsmodeller. Aalborg er endvidere hjemstedet for nogle af verdens førende energi- og IKT-forskere og for verdensledende virksomheder inden for avanceret teknologi som vindenergi, forsyningssektoren og industriel udvikling. Aalborg Univer­sitet, erhvervslivet, og ikke mindst mentaliteten og byens størrelse er med til at give os de bedste forudsætninger for at blive en bæredygtig destination.

Aalborgs grønne profil er vi glade for her i VisitAalborg. Bæredygtighed er nemlig på dagsordenen både nationalt som internationalt, og har ligeledes em større og større betydning i turismebranchen, hvor der opleves en stigende og enormt berettiget efterspørgsel på bæredygtige turismeprodukter og services.

VisitAalborg har et ønske og en ambition om at fremme og efterleve social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, herunder at arbejde med FN's 17 mål for bæredygtig udvikling, da vi føler et medansvar i forhold til de globale problemstillinger vi står overfor, og som skal være løst i 2030.

Kunsten

For VisitAalborg som turismeorganisation, er fokus på bæredygtighed vigtigt, fordi vi gerne vil gøre en forskel ved at værne om vores miljø, klima, omgivelser og lokalsamfund. Samtidig er bæredygtighed vigtigt i forhold til tiltrækning af turister, udvikling af vores destination samt betydningsfuldt for kommunens konkurrencesituation, specielt i forhold til erhvervsturisme.

Vi fejer for egen dør, før vi forslår at andre gør det samme. Vores arbejde med bæredygtighed starter derfor med at vi agerer og handler bæredygtigt i vores egen organisation. Vi arbejder på at vores adfærd, forbrug og projekter så vidt muligt afspejler vores ambitioner, holdninger og værdisæt ift. en bæredygtig turismeudvikling, hvilket vi gør i overensstemmelse med vores corporate bæredygtighedspolitik.

Vi har endvidere fokus på at skabe opmærksomhed om bæredygtighed i turismebranchen, vi deler ud vores viden og samarbejder med vores partnere og interessenter for at udvikle vores destination på bæredygtig vis.   

Vi mener at bæredygtighed ikke skal ses som et selvstændigt arbejdsområde, men som et fundament der skal integreres strategisk og udviklingsmæssigt i alle vores aktiviteter. Denne indsats kræver, at vores bæredygtighedsarbejde årligt måles, afrapporteres og evalueres, så vi løbende kan forbedre os og opspore nye muligheder i takt med ny viden, nye tiltag og ny teknologi.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed hos VisitAalborg

Indsatsområder

 • Vi agerer i overensstemmelse med organisationens bæredygtighedspolitik og indkøbspolitik.
 • Bæredygtighed skal være et integreret fokusområde i organisationens strategier.
 • VisitAalborgs medarbejdere bliver involveret i den bæredygtige dagsorden, for ansvarlig praksis i alle vores forretningsområder.
 • ITAB - VisitAalborgs egen årlige konference - tager aktive valg for bæredygtighed iht. forbrug, cirkulær tankegang, digitalisering, samt involvering og kommunikation.
 • Vi opfordrer til at mødearrangører og mødedeltagere tænker grønt og bæredygtigt når afholdes møder og events, og VisitAalborg står i denne henseende til rådighed for vidensdeling, sparring og rådgivning indenfor bæredygtighed.
 • VisitAalborg er medlem af GDS index (Global Destination Sustainability Index), for at få inputs og sparring fra bæredygtighedseksperter, og for at synliggøre Aalborgs bæredygtige profil internationalt.
 • Vi arbejder med FN’s mål for bæredygtig udvikling, for at sikre, at vore aktiviteter har en positiv effekt på målene.
 • VisitAalborg har en aktiv deltagelse i den årlige Bæredygtighedsfestival, for bl.a. at skabe opmærksomhed om bæredygtig turisme.  
 • Vi har fokus på at opretholde et sundt og rart arbejdsmiljø.
 • Vi samarbejder med Center for Grøn Omstilling, Aalborg Kommune og vores mange partnere og interessenter, hvor bæredygtighed er et indsatsområde og hvor bæredygtig turismeudvikling er et must.

Interne tiltag i VisitAalborg

 • På kontoret affaldssorteres der i 7 fraktioner, og vi har fokus på genanvendelse af produkter og materialer.
 • VisitAalborg er indehaver af tre el-cykler til brug af organisationens ansatte, hvilket har minimeret kørsel med taxa og bil.
 • Der bliver rengjort med miljøcertificeret rengøringsprodukter, og rengøringspersonalet er indforstået med en miljøvenlig praksis på kontoret.
 • Vi har fokus på mad- og vandspild, og minimering af engangsplast.
 • VisitAalborgs computere er indstillet med dobbeltsidet print for minimering af papirforbrug, og vores papir og servietter er FSC-mærket.
 • Vi printer ved Svanemærket trykkeri.
 • Vi køber grøn strøm.