VisitAalborg

VisitAalborgs forholdsregler og tilpasning af indsatser i forhold til coronavirus

I lyset af coronavirus-situationen og myndighedernes anbefalinger i den forbindelse, har VisitAalborg indført en række forholdsregler og midlertidige tilpasninger af organisationens indsatser.

  • VisitAalborg følger de danske myndigheders anbefalinger: Dels Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til adfærd mm. i Danmark, og i forhold til turismefremmende aktiviteter på internationale markeder henholder vi os både til Sundhedsstyrelsens oversigt over landenes smittespredning og Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til de pågældende lande.

 

  • VisitAalborg sætter alle aktiviteter i bero, der havde til formål at tiltrække rejsende fra de steder i verden, hvor der er risiko for spredning fra. VisitAalborg følger her myndighedernes rejsevejledninger med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip. Det betyder, at aktiviteter, der har til formål at tiltrække rejsende, sættes i bero i de tilfælde, at det pågældende land er på Sundhedsstyrelsens oversigt over lande med smittespredning, og hvor Udenrigsministeriets rejsevejledningen for det samme land ligger i kategorierne: gul (Være ekstra forsigtig), orange (Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser) og rød (Vi fraråder alle rejser). Indtil videre gælder det alle aktiviteter for rejsende i 2020. Tidshorisonten kan ændre sig med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger. 

 

  • En stor del af VisitAalborgs forretningsskabende indsatser har til formål at tiltrække rejsende flere år frem i tiden. Det gælder fx bud på internationale videnkongresser og promovering af danske krydstogtdestinationer over for internationale rederier. Disse indsatser sættes ikke i bero. VisitAalborg vil derimod over for samarbejdspartnere gøre det klart, at gennemførelsen heraf – fx en stor international kongres i 2023 eller nye krydstogtanløb i 2022 –naturligvis forudsætter, at det kan ske i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger på det pågældende tidspunkt. 

 

  • I forhold til VisitAalborgs deltagelse på internationale platforme - messer, salgsevents, konferencer mm. i udlandet - eller i Danmark med udenlandsk deltagelse, tages der stilling til de enkelte aktiviteter individuelt med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger.

 

  • VisitAalborg følger situationen nøje og tilpasser løbende forholdsregler og indsatser i henhold til myndighedernes anbefalinger, hvorfor denne side løbende vil blive opdateret.

 

For mere information henvises til Sundsstyrelsen og Udenrigsministeriet.