Konference Aalborg

Hvorfor blive kongresvært?

Som kongresvært er der mange fordele ved og muligheder i at stå i spidsen for en konference.

De kortsigtede effekter

Værtskab handler om positionering. Ved at påtage sig værtskabet for en konference er de primære personlige mål for en konferencevært på kortsigt at opnå et større netværk, synlighed, profilering og faglig udvikling. Din institution, organisation og/eller forening får en ekstraordinær mulighed for at eksponere sig over for de relevante forskere, samarbejdspartnere og industrien, da synligheden som konferencearrangør er høj.

Hvad kan et værtskab betyde for dig?

International eksponering

Ved at påtage dig værtskabet for en konference får du mulighed for at eksponere dine resultater både nationalt og internationalt, samtidig med at du skaber synlighed for dig, dit team og dit fagområde.

International sparring

Ved at påtage sig værtskabet for en international videnskabelig konference, trækker du internationale forsker til Aalborg, som kan bidrage med viden og sparring til forskningsmiljøet i Aalborg.

Unik mulighed for at øge dit netværk

En konference er en unik mulighed for at netværke og skabe værdifulde kontakter med andre forsker fra hele verden. Samtidig får du mulighed for at skabe kontakter inden for erhvervslivet. 

De langsigtede effekter

De langsigtede effekter ved at påtage sig værtskabet for en konference er blandt andet flere faglige og relevante opgaver og nye samarbejdsmuligheder, tilknytning til erhvervslivet, indflydelse samt positionering. VisitAalborgs uvildige undersøgelser (udarbejdet af Center for Sociologisk Analyse) viser, der er betydelige langsigtet effekter ved at afvikle en konference, i og med værtskabet kan give anledning til deltagelse i faglige projekter og danne nye samarbejdsfællesskaber. Deltagerne og samarbejdspartnerene samt sponsorer danner en markant bevidsthed både om værten og institutionen for den pågældende konference.

Det er en stor opgave at påtage sig værtskabet for en international konference eller kongres, og har du visionerne til at ville det, så er der også hjælp at hente hos VisitAalborg, hvor du finder din lokale og kompetente sparringspartner. Vi hjælper både med at byde ind på konferencen, og sørger for det praktiske omkring afviklingen, så du kan fokusere på det faglige.

Del denne side

VisitAalborgs kongres- og konference service

Hos VisitAalborg har vi et indgående kendskab til byens faciliteter og muligheder – og vi deler gerne vores viden med dig. Læs mere om vores service og rådgivning og kontakt os for mere information.

VisitAalborgs service...

The European Union

Med støtte fra