Aalborg Lufthavn - ankomst

Om MeetDenmark

MeetDenmark er et nationalt udviklingsselskab for erhvervsturismen i Danmark, der arbejder med tiltrækning af internationale konferencer, kongresser og møder til Danmark.

MeetDenmark er en selvstændig forening, som blev etableret i 2015 på baggrund af Lov om dansk turisme og som arbejder ud fra visionen:

"Foreningen MeetDenmark skal bidrage til at skabe vækstrater inden for kongres- og mødeindustrien, der som minimum er på samme niveau som andre europæiske nationer"

Medlemmer i MeetDenmark

MeetDenmark består af turismeorganisationerne på fire af de største erhvervsturismedestinationer i Danmark; VisitAarhus, VisitAalborg, Wonderful Copenhagen og Inspiring Denmark, der dækker Region Syddanmark, samt Erhvervsministeriet.

Projekter i MeetDenmark

I MeetDenmark arbejdes der bl.a. med udviklingsprojektet Outreach and Legacy, hvori der forsøges at skabe en tættere forbindelse mellem en konference og lokalsamfundet i den by, konferencen afholdes.

Grundtanken med projektet er, at når lokal og udefrakommende viden, talenter, netværk og potentielle forretningsmuligheder bringes sammen, så skaber det en synergieffekt, der gavner både det lokalsamfund hvori konferencen afholdes, organisationen bag konferencen og konferencedeltagerne.